Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted fromjenns jenns viaimani imani

November 10 2014

7792 c453
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotforgetme notforgetme
Sponsored post
4366 b7c7 500
Reposted fromget-fit get-fit viamikmikmik mikmikmik

November 09 2014

0301 eed6
Reposted fromlove-winter love-winter viamonik monik

November 06 2014

Reposted frommdjg mdjg viaprecelka precelka
Reposted frommisza misza viabuddhablink buddhablink

November 05 2014

October 15 2014

8249 a5aa
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaimani imani

October 06 2014

Reposted fromxalchemic xalchemic viadonttrustme donttrustme

July 19 2014

4590 41d8
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Reposted fromrailus railus viamefir mefir

July 18 2014

6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viadonttrustme donttrustme
4929 3cbc
Reposted fromdusielecc dusielecc viadonttrustme donttrustme
0436 423e
Reposted fromscorpix scorpix viadonttrustme donttrustme

July 17 2014

7443 0cca
Reposted fromsomersby somersby viaimani imani
9933 68ba
Reposted fromkaszamannaa kaszamannaa viaimani imani
6821 0453
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimani imani
Reposted frompawelq89 pawelq89 viaimani imani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...