Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2014

2834 f9e3
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaimani imani
Reposted fromteaholic teaholic viaszydera szydera
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
2699 be0b 500
Reposted frompatrisz patrisz

July 15 2014

Reposted fromnivea nivea viaimani imani

April 05 2014

4214 f509 500

December 14 2013

'Wypijmy za życie, które pieprzy się jak prawdziwa dziwka.'

December 12 2013

'Nie staraj się ratować czegoś co Cię niszczy' 

December 10 2013

6821 0453
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimani imani

December 03 2013

Jesteś wielkim kutasem, któremu wyrósł człowieczek.
— Seks w wielkim mieście
Reposted fromimani imani

November 19 2013


Trudno powstrzymać łzy, gdy umierają nasze marzenia .
Reposted fromnicotine nicotine viaimani imani

November 18 2013

''Nig­dy nie ma wys­tar­czająco dużo dni i no­cy, by na­kar­mić wszys­tkie zmysły"

— znalezione

November 17 2013

1786 5b18 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold vialexxie lexxie

November 03 2013

Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaholdyourbreath holdyourbreath
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Stowarzyszenie umarłych poetów
Reposted fromdontbemad dontbemad viaemkaaaaa90 emkaaaaa90

November 02 2013

Cierpienie natęża się w ciszy.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaMadeleinex Madeleinex

October 20 2013

0691 d319
Reposted fromadriannak adriannak viafckit fckit
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaimani imani
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie - ci, którzy pasują do Twojego życia pojawią się sami i zostaną
— Will Smith
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimani imani

October 07 2013

0085 3e5e 500
Reposted fromcorvax corvax viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...